Kuukausi: toukokuu 2010

Näin syntyy Dermoshop-lehti

Sanna Dermoshop Blogi

Joka toinen kuukausi lähtee matkaan lukuisia Dermoshop-lehtiä. Lehden teko on moniosainen prosessi, jossa jokainen vaihe vaatii tarkkaa suunnittelua. Mielestäni lehden syntyminen on aina mielenkiintoinen prosessi, jota harvemmin tulee ajateltua, kun lehti tipahtaa valmiina postilaatikosta.  Päätin  haastatella Dermoshopin viestintävastaava Hanna Ristimäkeä, joka kertoo meille kuinka Dermoshop-lehti syntyy.

Kuinka monta Dermoshop-lehteä lähtee matkaan joka toinen kuukausi?

Dermoshop-lehti julkaistaan joka toinen kuukausi Suomessa, Ruotsissa, Eestissä ja Venäjällä.  Lehtiä jaetaan Suomessa n. 92 000 kpl/myyntikausi, mikä jakaantuu suomen- ja ruotsinkielisiin lehtiin. Ruotsissa jakelumäärä on n. 25 000 kpl ja Eestissä n. 19 000 kpl/kausi. Eestissä määrä jakaantuu eestin- ja venäjänkielisiin lehtiin. Ensimmäisen Venäjällä julkaistun lehden määrä oli 17 000 kpl.

Kuinka  kauan yhden lehden teko kestää?

Lehden teko on jatkuva prosessi. Keräämme tietoa ja ideoita ympäri vuoden.  Intensiivinen kirjoitusprosessini yhtä lehteä kohden kestää noin kolme viikkoa. Lehden graafinen ilme ja toteutus vievät graafisilta suunnittelijoiltamme myös noin kolme viikkoa. Osittain samaan aikaan edeltävien vaiheiden lehti mm. käännetään eri kielille.  Monien vaiheiden jälkeen lehti siirtyy painoon.

Lehden teko koostuu varmasti monista eri tekijöistä, mitä eri vaiheita lehden teossa on?

Lehden teossa on monia vaiheita!  Selkeimpiä vaiheita ovat lehden suunnittelu, aineiston ja kuvausmateriaalin kerääminen, tekstien kirjoitusvaihe ja niiden kääntäminen ruotsin-, eestin-, venäjän- ja englannin kielille, lehden graafisen ilmeen suunnittelu ja toteutus, lehtien oikoluku kaikilla kielillä, korjaukset ja lopuksi lehden siirtyminen painoon.  Tietysti me lehdentekijät seuraamme jatkuvasti myös muuta Dermoshopin elämää ja yleisiä ajankohtaisia asioita. Esimerkiksi perehtyminen uusiin tuleviin tuotteisiin vie oman aikansa.

Kuinka ajoissa lehden suunnittelu aloitetaan?

Lehdille annetaan suuntaan antavat teemat jo hyvissä ajoin, noin 1-1,5 vuotta ennen lehden julkaisua. Tarkan lehtisuunnitelman teen n. 4-5 kk ennen varsinaista lehden tekoa. Suunnitelmat pitävät yleensä hyvin paikkansa, mutta niihin jätetään myös joustovaraa viime hetken kiinnostavien asioiden varalle.

Mitä kaikkea lehden teossa tulee ottaa huomioon?

Tärkeä lähtökohta koko lehdelle on asiakkaan ajattelu. Lehti esittelee uusia Dermosil-tuotteita, kertoo uudistuksista, nostaa esille tuttuja tuotteita ja taustoittaa asioita artikkeleilla. On tärkeää asettua asiakkaan rooliin ja välittää viestit selkeästi, mutta silti myös kiinnostavasti ja mahdollisuuksien mukaan uudella tavalla.
Totta kai lehden teon jokaisessa vaiheessa on runsaasti muitakin erilaisia seikkoja, jotka vaikuttavat kokonaisuuteen. Esimerkiksi lehden kuvitusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon lukuisia seikkoja, esimerkiksi värit, kuvien henkilöt, lehden julkaisuajankohta jne.  Teksteissä selkeät maakohtaiset ilmaisut tuovat kääntämiseen haasteita.

Näin ’tekstitehtailijana’ pyrin myös pitämään mielessäni Dermoshop-lehden suuret jakelumäärät. Lehteä luetaan hurjan monissa kahvihuoneissa, erilaisilla työpaikoilla ja kodeissa. Siihen mahtuu monia erilaisia elämiä ja kohtaloita. Pyrin pitämään sen seikan mielessäni tehdessäni sanavalintoja.

Mistä syntyvät ideat eri lehtiin?

Dermoshop-lehdet kulkevat käsi kädessä Dermoshopin tuotekehittelyn kanssa. Uudet tuotteet vaikuttavat myyntikausien teemoihin ja teemat taas lehtien sisältöön. Paljon hyviä ideoita syntyy asiakaspalautteista, omalta henkilökunnalta ja kekseliäältä toimitusjohtajalta. Myös ajankohtaisten ilmiöiden seuraaminen synnyttää ideoita, joita on hyödyllistä ja hauskaa nostaa esille lehdissä. Itselläni on toimittajatausta ja olen koulutukseltani viestintätieteilijä. Niistä on hyötyä tässä ammatissa!

Mikä on mielestäsi lehden teossa haastavinta?

Aika ja sen riittäminen. Lehden teko tempaa aina mukaansa ja aika käy vähiin. Maailma on täynnä mielenkiintoisia asioita ja uusia näkökulmia. Lehdessä voisi toteuttaa vaikka mitä jos aika vain riittäisi kaikkeen!  Osa tuotteista on erittäin haastavia kirjoitettavien tekstien suhteen. Esimerkiksi ravintolisät ovat tuotteita, jotka vaativat syvällistä perehtymistä asiaan.

Entä mikä on mukavinta?

Se hetki, jolloin näen ensimmäisen lehtivedoksen graafisten suunnittelijoidemme pöydällä. Olen silloin aina hyvin onnellinen ja innoissani! Graafiset suunnittelijat herättävät kirjoittamani tekstit henkiin omalla ammattitaidollaan. Teemme hyvää yhteistyötä ja eri työvaiheet tukevat vahvasti toisiaan. Uuden Dermoshop-lehden ilmestyminen painosta on aina pienen juhlan paikka; tehdyn työn konkreettinen tulos. 

Onko mieleesi jäänyt jokin aihe, josta oli erityisen mukava kirjoittaa?

Kaikki jutut, joihin teen henkilöhaastattelun, painuvat mieleen. Kerran soitin asiakkaallemme tunturin huipulle. Haastattelin häntä teini-ikäisen pojan kokemuksista Anti-Spot Voiteen käytöstä. Se oli hauska haastattelu ja juttu sai paljon hyvää huomiota lehdessä. Myös viime kesänä tekemäni juttu kesäkeittiöstä ja siinä esiintyneet reseptivinkit italialaiselta ruokaekspertiltä oli hauska toteuttaa. Omaa sydäntäni lähellä ovat luonnonkosmetiikkatuotteet ja niistä kirjoittaminen on aina erityisen mukavaa.

Onko lehden teossa sattunut joskus jotain ”läheltä piti” -tilanteita?

Joskus jokin kirjoitusvirhe on saatu kitkettyä lehdestä vasta ihan viime hetkillä, kiitos useiden tarkkojen silmäparien!  Joskus myös jokin uusi tuote on lanseerattu hieman yllättävästi  poikkeavalla aikataululla, jolloin lehti ei ole ehtinyt niin sanotusti ’tuotteen mukaan’. Tilanne on ollut kuitenkin helppo ratkaista verkkokaupan avulla.

 

1 kommentti